Gizlilik İlkeleri

 

Burada mevcut bulunan bilgiler, KURUMSAL REKLAM ve TANITIM HİZMETLERİNİN alt markası afyonmatbaa.com'un (kısaca Afyon Matbaa olarak anılacaktır) önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Afyon Matbaa adına tescilli olup, Afyon Matbaa'nın önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz.

Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

Afyon Matbaa web sitesinde yer alan bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

İnsan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, Afyon Matbaa kendi yayınladığı veya bilgi sağladığı kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.

Bu web sitesinin tüm hakları KURUMSAL REKLAM ve TANITIM HİZMETLERİ AJANSI'na aittir.